by Erik Axel Karlfeldt (1864 - 1931)

Två stora nattfjärilsvingar
Language: Swedish (Svenska) 
Två stora nattfjärilsvingar, 
en grubblande fåra av beck, 
det är dina ögonringar 
och näsrotens brådmogna veck. 
På skuldran under särken 
du bär som en brännjärnsfläck; 
och det är mina märken, 
i dem är kvinnan mig täck.

De vittna att blickens duva 
kan lyftas till korpens flykt, 
att drömmen, den jungfruljuva, 
haft skydrag av hemligt och styggt. 
De vittna: änglarnas like, 
ett stänk din lekamen bär 
av sot från Diaboli rike, 
en skugga av skumma begär.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-21
Line count: 16
Word count: 75