by Erik Axel Karlfeldt (1864 - 1931)

Två stora nattfjärilsvingar
Language: Swedish (Svenska) 
Två stora nattfjärilsvingar, 
en grubblande fåra av beck, 
det är dina ögonringar 
och näsrotens brådmogna veck. 
På skuldran under särken 
du bär som en brännjärnsfläck; 
och det är mina märken, 
i dem är kvinnan mig täck.

De vittna att blickens duva 
kan lyftas till korpens flykt, 
att drömmen, den jungfruljuva, 
haft skydrag av hemligt och styggt. 
De vittna: änglarnas like, 
ett stänk din lekamen bär 
av sot från Diaboli rike, 
en skugga av skumma begär.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-21
Line count: 16
Word count: 75