by Ture Rangström (1884 - 1947)

Du vackra vår
Language: Swedish (Svenska) 
Sjung, sjung min vackra vår, 
lifvet går, stygn och sår, 
du bär glädjens krona. 

Tung, tung är lifvets höst, 
sången går beskt och brådt, 
bitter är dess krona. 

Ung, ung, lek och vår, 
du förmår läka sår, 
det är lifvets krona.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 9
Word count: 41