by Ture Rangström (1884 - 1947)

Herr Ture av Ljungsbro
Language: Swedish (Svenska) 
Herr Ture, Herr Ture, du gångar på bro 
under rodnande sky, 
under blånande tro 
av all himmelens ljusaste gry.

Herr Ture, Herr Ture, du vaggar på spår 
av all grönskande jord 
i en knoppande vår 
över mullens dignande bord.

Herr Ture, Herr Ture, stig ut i den dag, 
du är himmelsk och ung, 
du är rosig och svag 
som en lek av en drömmande Kung.

Herr Ture, Herr Ture, tag jorden i famn 
som ett spirande frö 
(uti) starkhetens hamn, 
som lär dig att leva och dö.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 16
Word count: 87