by Antoni Kolankowski (1825 - 1881)

Kwiatek
Language: Polish (Polski) 
Gdieś w ustroni na dolonie piękny wzeszedł kwiat,
I z rozkoszą w swej dziedzinie witał Boży świat,
I listkami w górę strzelił,
I rumienił się, weselił,
Martwą zdobiąc błoń,
I na chwasty, dzikie zioła,
Co porosły dookoła,
Miłą rozlał, miłą woń.

Lecz i kwiaty troski mają, lecz i kwiatz usychają,
Od znoju i burz.
I nasz kwiatek skromny, miły, srogie burze nawiedziły,
Zna on troskę już.

Biedny kwiatku! w samym świcie
Twoje błogie, piękne życie
Zaćmił smutku cios.
Lecz się nie smuć, bo dla ciebie
Zapisany wyrok w niebie,
Co twój zmieni los.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2021-01-29
Line count: 18
Word count: 93