by Albert Stadler (1794 - 1884)
Translation © by Lau Kanen

Namenstagslied
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG
Vater, schenk' mir diese Stunde,
Hör' ein Lied aus meinem Munde!
Dir verdank' ich das Gelingen
Meine Wünsche heut' zu singen,
Denn du hast mit güt'ger Hand
Mir den Weg dazu gebahnt.

O, laß diese Hand mich küssen!
Sieh' des Dankes Tränen fließen!
Denn sie hat mir mehr gegeben
Als Gesang: ein schönes Leben;
Und mit kindlich frohem Blick
Dank' ich ihr des Lebens Glück.

Himmel, sende deinen Segen
Dem verehrten Mann entgegen!
Strahle ihm, des Glückes Sonne!
Schäum' ihm über, Kelch der Wonne!
Und von Blumen voller Pracht
Sei ein Kranz ihm dargebracht. 

Diesen Kranz in deinen Haaren
Möge Gott uns stets bewahren,
Und ich fleh's mit nassen Blicken;
Noch ein zweiter soll dich schmücken,
Blau und golden, denn dir spricht
Jeder Mund: Vergiß mein nicht!

Note: Schubert received Stadler's poem in manuscript.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Cançó per a l'onomàstica", copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Naamdagslied", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Malcolm Wren) , "Name-day song", copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Richard Morris , Peter Rastl [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 127

Naamdagslied
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Vader, wil mij kort aanhoren,
Laat u door mijn lied bekoren!
'k Dank het aan uw hulp en dringen,
Dat 'k mijn wensen nu kan zingen,
Want gij hebt met zachte hand
Mij de weg daarvoor gebaand.
 
O, laat mij die hand toch kussen!
'k Schrei van dankbaarheid intussen,
Want zij heeft mij meer gegeven
Dan gezang: een heerlijk leven;
Alle brokjes kindgeluk
Dank ik haar, ja, stuk voor stuk.
 
Hemel, zend op al zijn wegen
De vereerde man uw zegen!
O, gelukszon, schijn niet pover!
Kelk van vreugde, stroom maar over!
En van bloemen, vol van pracht,
Zij een krans aan hem gebracht.
 
Deze krans, die siert uw haren,
Moge God ons steeds bewaren,
En in tranen moet ik 't vragen:
Nog een tweede moet gij dragen,
Waar men blauw en goud in ziet;
Want elk zegt: vergeet mij niet!

View text with footnotes
Door Schubert begin 1820 gecomponeerd voor Josephine von Koller, die het voor haar vader zong op diens naamdag, 19 maart.

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2011 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2011-10-04
Line count: 24
Word count: 141