Marti Sirata
Language: Lithuanian (Lietuvių kalba) 
Ko užsipuolei,
jaunas bernuželi,
ant manęs, siratėlės?

O aš neturiu
tėvo nei močiutės,
nei jokios giminėlės.

Auga girelėj
žalias ąžuolėlis,
tai mano ne tėvelis.

Liemuo ne tėvelis,
šakos ne rankelės,
lapeliai ne žodeliai. 

Cit, ne verk, merguže,
Manu lelijėlė,
dėl wargû tawo dėnužiû
dėnuži&uogon" 

Ar tu moki verpti?
Staklužes taisyti?
ir žalioj' lankužej' grėbti

Aš ir moku verpti,
Staklužes taisyti,
ir žalioj' lankužej' grėbti.

German transliteration can be found in Dainos, oder Litthauische volkslieder, Berlin: Theod. Chr. Fr. Enslin, 1843; and snippets from Lietuvių liaudies dainynas, volumes 7 - 8: Šeimos dainos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. Pages 160 - 162.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2020-11-21
Line count: 22
Word count: 64