Herr Redevall 
Language: Swedish (Svenska) 
Herr Redevall han sadlar gångaren grå 
så lifter han lilla Lisa därpå. 
Hå, hå! Nå, nå! 
   Så lifter han lilla Lisa därpå. 

Och när som de kommo i rosende lund, 
Där lyste lilla Lisa att vila sig en stund. 
Hå, hå! Nå, nå! 
   Där lyste lilla Lisa att vila sig en stund. 

Och Redevall han tjänte sin fästemö i tro, 
han hämtade vatten i sölvspända skor. 
Hå, hå! Nå, nå! 
   Han hämtade vatten I sölvspända skor. 

Herr Redevall han gick sig till rinnande ström, 
Där satt liten fågel i trädet och sjöng. 
Hå, hå! Nå, nå! 
   Där satt liten fågel i trädet och sjöng. 

Och liten fågel han sjunger alltså, 
att Lisa lill' var död med sönerna små. 
Hå, hå! Nå, nå! Ho, ho! No, no! 
   att Lisa lill' var död med sönerna små. 

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Leif Møller

This text was added to the website: 2012-06-20
Line count: 20
Word count: 134