Jesu, allerliefste kind
Language: Dutch (Nederlands) 
Jesu, allerliefste kind,
van Uw moeder teêr bemind,
Jesu, die [in]1 d'hemelzaal
speelt [bij de engelen]2 altemaal,
komt getreden
naar beneden
en verhoort ons kindertaal!
 
Liefste broeder, Jesu zoet,
die ons al verblijden doet
met Uw schoonen liefdelach,
schoonder als den lentedag,
hoog geprezen
moet gij wezen
al zooveel ik prijzen mag!
 
Jesu, God, en mensch te zaam,
weze ons gifte U aangenaam,
schoon zij zonder weerde zij,
hebt ons hert en ziel daarbij;
als wij sterven
laat ons erven
dat wij gaan ter rechter zij!

J. Vermeiren sets stanza 1

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling change used by Peregrinus and Wambach: hert -> hart
Spelling change used by Vermeiren and Wambach: teêr -> teer
1 omitted by Peregrinus
2 Peregrinus: "bij d'englen"; Vermeilen: "met de engelen"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-08-21 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:02
Line count: 21
Word count: 86