Blijde kinderen
Language: Dutch (Nederlands) 
 Aan Klaus Groth
 den platduitschen dichter
 
 Blijde kinderen,
 blom des levens,
kleene Kerke Christi, ci!
 driemaal moet ge
 zalig heeten
gij, die zonde- en zorgloos zijt!
 
 Blijde kinderen
 doet mij peizen
niet op een vergramden God,
 niet op een aan
 't Kruis gekruisten
noch op Thabor stralenden,
 
 maar op Hem, die,
 in de krebbe,
kind lijk gij, lag, alderliefst,
 bij Maria,
 bij sint Joseph,
bij den ezel, bij den os.
 
 Loopt en speelt nu,
 blijde kinderen,
noch en staat niet, omdat ik
 hoog en groot en
 boven u ben:
gaat en speelt toch, kinderen... gaat.
 
 'k Heb, 't is waar, 'n
 dieper voorhoofd,
maar 't was eertijds blijde en glad,
 en o, mocht het
 nu nog wezen
lijk het uwe - kinderkens!

 'k Hebbe blâren,
 'k hebbe blommen,
'k heb mijn hand vol vruchtgewas,
 daar mij... daar mij
 zoo veel doornen
vooren staken, als ze ik las!
 
 Gaat en speelt, noch
 wilt benijden
dat ik wete, o, al te wel,
 wat het is den
 Heer van alles
niet te minnen zoo gij 't doet!
 
 Gaat en speelt, ze
 zullen komen
die u willen leeren dat
 't moet een andere
 als de ware
zijn, die God is van uw hert;
 
 dat er buiten
 uwe wereld, -
blom- en plantenwereld, waar
 gij nu spelend
 loopt en zingend, -
nog een andere wereld waakt;
 
 andere wereld,
 ander leven
als het uwe nog is nu:
 God beminnen
 en uw vader
en uw moeder en uw spel;

 dat het leven
 is uw zelven
eerst beminnen boven al,
 dan, uw zelven
 alles geven
en uw zelven om... geen een!
 
 Blijde kinderen,
 blom des levens,
kleene Kerke Christi, ach,
 mocht gij altijd
 kinderen blijven
en ik een van u!... Eilaas!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-09-25
Line count: 74
Word count: 284