Ge'n weet niet welk een' schoonen dag
Language: Dutch (Nederlands) 
Ge'n weet niet welk een' schoonen dag
God zelve u komt te geven,
o kind, en die wel heeten mag
de schoonste van uw leven!

Maar eenen keer en komt hij: zet
hem diepe in uw onthouden;
bevreesd voor die 't geluk u, met
de vrijheid, rooven zouden.
 
Blijft vrij en blij, op God gesteund,
onwankelbaar, zoo dezen
zoo allen dag, dien God u jeunt,
een kind, en deugdzaam, wezen!

About the headline (FAQ)

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-11-05
Line count: 12
Word count: 70