Een bonke keerzen kind
Language: Dutch (Nederlands) 
 Een bonke keerzen kind!
 Een bonke keerzen kind,
   gegroeid in den glans
   en 't goudene licht
    des zomers!
   Vol spannende zap,
    vol zoet,
    vol zuur,
   vol zijpelende zap,
   vol zoetheid!
 Ze blonken aan den stamme,
 ze spraken waar ze stonden:
   'Plukt ons, plukt ons,
    plukt ons,
   plukt en laaft uwen dorst,
   rijpe zijn wij en schoone!'
    Neigend hongen ze,
     zwinkelend
     in den wind,
    den lauwen wind
    des zomers.
   'Plukt ons, plukt ons,
     plukt ons!'
   riepen ze en 'k plukte ze
   en ze woegen zoo zwaar:
de zegen des Heeren woeg op hen.
   Neemt en dankt Hem
   die ze gemaakt heeft,
   die ze deed worden,
   dankt Hem, dankt Hem,
     dankt Hem!

    Kijkt naar den Hemel,
      daar is Hij,
       daar is,
        God!
    De oogen omhooge,
     gelijk den vogel
      die drinkt
en 't schuldeloos hoofdeke omhooge heft,
    dankt Hem, dankt Hem ...,
      dankt Hem!
    Trouw als 't arreme dier,
 trouw als 't loof en de vruchten,
    trouw als 't blommeke,
      trouw als
 't zandeken onder den voet,
     bedankt Hem!
o Geniet, 't is zoo zoet, 't is zoo zoet
 eene vrucht te genieten die
      rijpe is,
     en vreugd en dank
 te voelen rijzen in het herte!
 Leert de tale die spreekt
uit monden duizende, en altijd
  roept: 'Den Heere zij
      dank:
     dank om het leven,
     dank om het licht,
dank om het licht en het leven,
dank om de lucht en het licht
en het zien en het hooren
      en al!
     Dank zij den Heere!'
     Een bonke keerzen kind,
     een gloeiende bonke ... bedankt Hem!

Aan Eugene van Oye

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

 • Also set in English, a translation by Christine D'Haen (1923 - 2009) , copyright © ; composed by Vic Nees.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2012-11-05
Line count: 65
Word count: 253