The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Tríptic de Mossèn Cinto

Word count: 336

Song Cycle by Joaquín Rodrigo Vidre (1901 - 1999)

Show the texts alone (bare mode).

1. L' Harpa Sagrada [ sung text checked 1 time]

Language: Catalan (Català)

Translation(s): ENG

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Salvador Pila) , "The sacred harp", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission


A l' Arbre diví
Penjada n'és l' Harpa
L' Harpa de David,
en Sion amada.

Son clavier és d'or,
ses cordes de plata,
Mes, com algun temps,
Ja l'amor no hi canta,
que hi fa set gemecs
de dol y enyorança.

S'obrien los cels,
l'infern se tancava,
I al cor de son Déu
La terra és lligada.

A l'ultim gemec
lo dia s'apaga,
I es trenquen los rocs
Topant l'un amb l'altre.

També es trenca el cor
d'una Verge Mare
que, escoltant los sons,
a l'ombra plovara:

- Angelets del cel,
despenjau-me l'Harpa,
que de tan amunt
no puc abastar-la;

Baixa-la si us plau,
mes de branca en branca,
no s'esfloren pas
ses cordes ni caixa.

Posau-la en mon pit,
que puga tocar-la;
si ha perdut lo so,
li tornaré encara:

Si no l'ha perdut,
moriré abraçant-la
le meva Harpa d'or
que el món alegrava!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Lo violí de Sant Francesc [ sung text checked 1 time]

Language: Catalan (Català)

Translation(s): ENG

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Salvador Pila) , "The violin of Saint Francis", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission


De Greccio en lo pessebre, 
davant l'Infant diví, 
ronca la cornamusa,
sona lo tamborí, 
la flauta hi espigueja,
la flauta i lo flautí. 

La pastorel·la dolça 
Francesc la vol seguir.
No té ferrets ni gralla, 
gralla ni bandolí. 

Cull dos bastons que troba 
llançats vora el camí, 
se'n posa un a l'espatlla
a tall de violí, 
passant l'altre per sobre 
com un arquet d'orfi. 

Lo violí és de freixe, 
l'arquet d'un brot de pi,
mes en ses mans sagrades 
gran música en sortí.

No n'ha d'eixir de música, 
si els toca un Serafí?


Submitted by Salvador Pila [Guest Editor]

3. Sant Francesc i la cigala [ sung text checked 1 time]

Language: Catalan (Català)

Translation(s): ENG

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Salvador Pila) , "Saint Francis and the cicada", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission


Lo convent és tan petit
que una serment l'engarlanda,
on un dia al pic del sol
s'ou cantar una cigala.
Zigaluzet.

Ja li crida San Francesc:
-- Vine, vine, oh ma germana;
vine i canta una cançó
al bon Déu que t'ha criada.
Zigaluzet.

La cigala no fa el sort,
sobre sos dits se posava,
I canta que cantarás
la cançó de l'estiuada.
Zigaluzet.

Cada dia al dematí
brunzidora redevalla.
Quan vuit dies són passats
ja li diu tot amoixant-la.
Zigaluzet.

Cigaló, bon cigaló,
t'hem sentit una vuitada;
on Déu te vulla ara ves
a puntejar la guitarra.
Zigaluzet.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works