by Anonymous / Unidentified Author
Translation © by Are Frode Søholt

This ae nighte, this ae nighte
Language: English 
Available translation(s): FRE NYN SPA
This ae nighte, this ae nighte,
Every nighte and alle,
Fire and [fleete]1 and candle-lighte,
And Christe receive thy saule.

When thou from hence away [art]2 past,
Every nighte and alle,
To Whinnymuir thou com'st at last;
And Christe receive thy saule.

If ever thou gav'st hos'n and shoon,
Every nighte and alle,
Sit thee down and put them on;
And Christe receive thy saule.

If hos'n and shoon thou ne'er gav'st nane,
Every nighte and alle,
The winnies shall prick thee to the bare bane;
And Christe receive thy saule.

From Whinnymuir when thou may'st pass,
Every nighte and alle,
To Brig o' Dread thou com'st at last;
And Christe receive thy saule.

From Brig o' Dread when thou may'st pass,
Every nighte and alle,
To Purgatory fire thou com'st at last;
And Christe receive thy saule.

If ever thou gav'st meat or drink,
Every nighte and alle,
The fire shall never make thee shrink;
And Christe receive thy saule.

If meat or drink thou ne'er gav'st nane,
Every nighte and alle,
The fire will burn thee to the bare bane;
And Christe receive thy saule.

This ae nighte, this ae nighte,
Every nighte and alle,
Fire and [fleete]1 and candle-lighte,
And Christe receive thy saule.

I. Stravinsky sets stanzas 1-2 in (at least) one setting - see below for more information
I. Stravinsky sets stanzas 3-4 in (at least) one setting - see below for more information
I. Stravinsky sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
I. Stravinsky sets stanzas 7-9 in (at least) one setting - see below for more information

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Stravinsky: "sleete"
2 Stravinsky: "are"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • NYN Norwegian (Nynorsk) (Are Frode Søholt) , title 1: "Sørgesong", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Jean-Pierre Granger) , title 1: "Chant funèbre", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • SPA Spanish (Español) (Pablo Sabat) , title 1: "Canto fúnebre"


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Sørgesong
Language: Norwegian (Nynorsk)  after the English 
I denne natt, i denne natt
Kvar ei natt og all'
Eld og husrom1 og levande lys
Og Herren ta di sjel

Når du her frå har gått bort
Kvar ei natt og all'
Til Whinnymuir kjem du til sist
Og Herren ta di sjel

Om nokon gong du ga sokkar og sko
Kvar ei natt og all'
Sett deg ned og ta dei på
Og Herren ta di sjel

Om ei du ga sokkar og sko til nokon
Kvar ei natt og all'
Skal vindane nå deg inn til berr' bein
Og Herren ta di sjel

Frå Whinnymuir når du måtte ha passert
Kvar ei natt og all'
Til Redslas Bru du kjem til sist
Og Herren ta di sjel

Frå Redslas Bru når du måtte ha passert
Kvar ei natt og all'
Til Skjærseldens flammar du kjem til sist
Og Herren ta di sjel

Om du nokon gong ga mat 'ell drykk
Kvar ei natt og all'
Skal flammen aldri gje deg stryk
Og Herren ta di sjel

Om ei du ga mat 'ell drykk til nokon
Kvar ei natt og all'
Vil flammen brenne deg inn till berr' bein
Og Herren ta di sjel

I denne natt, i denne natt
Kvar ei natt og all'
Eld og husrom1 og levande lys
Og Herren ta di sjel

View original text (without footnotes)
1 I nokre utgåver av denne teksten står der ikkje fleete, men sleet. Der er altså dissens om kva som opphavleg har vore brukt. Fleete tyder husrom; medan sleet er våt snø, altså sludd. Denne teksten har eit før-kristent opphav, i det minste frå 1400-talet og er difor noko vag her og der. Men ei klage av denne typen er brukt til å følgje dei døde ved ei likvake; wake. Songen skulle føre frå den døde tilstanden, gjennom skjærselden og til Herren. Så var det berre måten du hadde oppført deg i livet på som bestemte kor lett denne turen skulle verte!

Authorship

  • Translation from English to Norwegian (Nynorsk) copyright © 2004 by Are Frode Søholt, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

    Are Frode Søholt. We have no current contact information for the copyright-holder.
    If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on