Tre Sånger vid Piano af Lago

by Laura Constance Netzel, née Pistolekors (1839 - 1927)

Word count: 81

1. Lofsång [sung text not yet checked]

Sol som från mig flytt
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

2. Le chant du rossignol [sung text not yet checked]

Dors ! dors, dors/ Ma belle amie
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

  • by Anonymous / Unidentified Author

3. Stilla mitt hjerta [sung text not yet checked]

Stilla, mitt hjerta! Snart hvilar du sött
djupt i den ensliga mullen;
ofta du yrat, men snart är du trött,
längtar till grönskande kullen;
der i de susande lindarnes frid
snart du får slumra och bida din tid.

Troget du klappat - år ifrån år -
fröjder och sorger mig delat;
vållat mitt löje och vållat min tår,
vållat min skuld, när jag felat.
Men om du bröt, du dock aldrig var kallt,
glödde och stred - och led framför allt.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]