by Bernhard Elis Malmström (1816 - 1865)

Stilla, mitt hjerta!
Language: Swedish (Svenska) 
Stilla, mitt hjerta! Snart hvilar du sött
djupt i den ensliga mullen;
ofta du yrat, men snart är du trött,
längtar till grönskande kullen;
der i de susande lindarnes frid
snart du får slumra och bida din tid.

Troget du klappat - år ifrån år -
fröjder och sorger mig delat;
vållat mitt löje och vållat min tår,
vållat min skuld, när jag felat.
Men om du bröt, du dock aldrig var kallt,
glödde och stred - och led framför allt.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-02-09
Line count: 12
Word count: 81