Ur "Drömlif" af Viktor Rydberg, tre sånger för dubbelquartett eller liten kör utaf blandade röster

by Elfrida Andrée (1841 - 1926)

1. Då vi vandra vid bäckarnes skuggande lopp [sung text not yet checked]

Då vi vandra vid bäckarnes skuggade lopp,
då vi dröja vid fors och vid skummig kaskad,
skall du skåda med tryggadt odödlighetshopp,
huru hvirflarne fly med de vissnade blad,
och när månen en spång öfver böljorna slår
af sitt speglade glitter från strand och till strand,
skall du skönja i drömmar den strålväg, som går
till clet eviga hän från förgängelsens land.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Se hur ängarne klädas i svallande flor [sung text not yet checked]

Se hur ängarna klädas i svallande flor,
hur de silfrade dimmorna skrida förbi!
O, så lyss och förnim då den hviskande kor
utaf tidernas andar, som sväfvar deri!
Och du känner en varsel i bäfvande bröst
af det djupsta, som seklernas hjerta förnam,
hvad af ve och af manande allvar och tröst,
som har sprungit ur siareharporna fram.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Ty de hviska [sung text not yet checked]

Ty de hviska, att stridens och smärtans mystér
är fullkomningens vilkor och själarnas rätt,
att det drag utaf vemod, som skapelsen bär,
är af trånad att skåda en ädlare ätt,
Ja, den samklang du njuter är längtan uti,
ty naturen hon bidar, att menskan en gång
skall förvandla dess drömmande lifs harmoni
till en vaken och frigjord och jublande sång.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 180