Drie Kleengedichtjes

Song Cycle by Fréderic Devreese (b. 1929)

1. En arm als ik [sung text checked 1 time]

Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe [zeer]1 het doet!
O, [leer mij, armen]2 dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Authorship:

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Broddin: oogen -> ogen
Spelling changes used by Van Crombruggen: alleen -> alleene; leert -> leer Spelling changes used by Van Neste: al waar -> alwaar; pijne -> pijn
Spelling change used by Van Rennes: de wereld wilt -> de wereld wil

1 Nieland, Van Rennes: "wee"
2 Bijvanck: "leert mij, arme"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. 't Begijnhofklokske [sung text checked 1 time]

't Begijnhofklokske luidt
ach,
lieflijk is 't [om horen]1
hoe 't neerstig belt en bidt
kom bin', kom bin', kom bin'

Authorship:

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Lambrechts-Vos: "om 't horen"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Heere, komt [sung text checked 1 time]

Heere, komt, ik ben ellendig,
['k]1 ben vol zonde en vol verdriet;
komt, Uw' goedheid is onendig,
[lange]2 en beidt, o Heere, niet!

Authorship:

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Devreese: "ik"
2 Devreese: "lang"
Spelling changes used by Devreese and Tierie: onendig -> oneindig

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 126