Fyra dikter

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 564

1. Ännu går dansen [sung text checked 1 time]

  Ännu går dansen kring eken
  och dansen är mig kär,
  men går jag själv i leken,
  är sorgen också där.

  Och sitter jag [vid]1 väven
  att söka mödans fred,
  då kommer sorgen även,
  och sorgen väver med.

  Och vandrar jag i skogen
  en kväll att trösta mig,
  då vandrar sorgen trogen
  på samma tysta stig.

[ ... ]

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Palmgren: "ensam vid"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Den stolta Rhen [sung text checked 1 time]

[ ... ]

  Den stolta Rhen, som tågar
  förbi små tysta hem,
  vad frågar han, vad frågar
  den stolte efter dem!

  Hans bölja speglar häcken
  och slår mot trappans rand
  och tar sin gärd av bäcken
  och vaggar skum i land.

  Av allt han ser han kastar
  ett vänligt återsken
  men utan vila hastar
  till havs den stolta Rehn.

[ ... ]

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Palmgren: "ensam vid"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Jag mötte en flicka [sung text checked 1 time]

[ ... ]

Jag mötte en flicka, hon bar sitt barn,
hon rodnade skamset förlägen,
hennes dräkt var lump, hennes namn var skarn,
hennes hem var den ändlösa vägen.

Hon hade dock något att kalla för sitt.
Mot varandra de värmde sig varma,
jag ville att flickans barn var mitt,
jag ville jag vore den arma.

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Palmgren: "ensam vid"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Minnessång [sung text not yet checked]

Amour, amour! Min kärlek är en lur
som ropar högt på stridens dag emot ditt hjärtas mur.
Amour, amour! Min kärlek är en sträng
som darrar svagt och drömmande i mörkret vid din säng.

Amour, amour! Min kärlek är en fur
som stöder stark på stormens berg din lyckas lugna bur.
Amour, amour! Min kärlek är en ek
vars virke blir ditt helgonskrin, då du är död och blek.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]