Jordens Oro Wiker: 6 korte sanger til svenske tekster

Song Cycle by Kjell Mørk Karlsen (b. 1947)

1. Jordens Oro Wiker [sung text not yet checked]

Jordens Oro Wiker
för den frid som varar,
graven allt förliker,
himlen allt förklarar.

Authorship:

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Avskedet från livet 

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship:

3. På Litslena kyrkogård 

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship:

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

4. Den døde [sung text not yet checked]

Allting finns, blott jag ej längre finnes
 [ ... ]

Authorship:

See other settings of this text.

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

5. Graven [sung text not yet checked]

För grafven jag ej bäfvar: 
Så fridsam kullen är. 
Guds kärlek vänligt sväfvar 
I vestanfläktar der.
Så lugnt i jordens sköte,
Så gudatrygg, man bor;
Och solens ljus i möte 
En verld ur natten gror.

Ej mer af nöden smärtadt,
Ej gäckadt mer af hopp,
Det sönderslitna hjertat 
I blommor löses opp.
Ur mullen fram de blicka
Vid vestanvädrets sus,
Och daggens tårar dricka
Och le i dagens ljus.

Så kroppen hos sin moder 
I stillhet slumra får;
Men anden från sin broder
Till fadren återgår.
Med solens gyllne öga 
Kring rymderna han ser
Och sväfvar från det höga
I nya vårar ner.

I gyllne morgonskyar 
Eteriskt han sig klär
Och evigt sig förnyar,
Densamma evigt är. 
Han verldar uppstå låter,
Och härligt strålar allt
Ur tusen speglar åter 
Hans skimrande gestalt.

Authorship:

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Vi människor [sung text not yet checked]

Vi, som mötas några korta stunder,
barn av samma jord och samma under,
på vår levnads stormomflutna näs!
Skulle kärlekslöst vi gå och kalla?
Samma ensamhet oss väntar alla,
samma sorgsna sus på gravens gräs.

Authorship:

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 217