×

It's been 3 years since our last fund-raising drive. Help us keep the Archive free to the public. Your donation will fund the ongoing development of the world's oldest and largest online database of vocal texts and translations.

Bicinia Hungarica

by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

58. Kiolvasó [sung text checked 1 time]

Egy: érik a mëggy,
kettő: feneketlen teknő,
három: csörög a járom,
négy: oda bizony nem mégy,
öt: leszállott a köd,
hat: letörött a pad,
hét: betölt a hét,
nyolc: ropog a polc,
kilenc: Kiss Ferenc,
tíz: Tisza-víz,
az én szívem odavisz...

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

59. Leányszépség [sung text checked 1 time]

Leány, ha úgy nézed szépségeddet, mint fő javadat,
Szánlak gyarló én tégedet, mert megcsalod magadat.

Hidd el, kevés ez magában,
S gyakran ennek birtoka,
az ő rövid birtoka hosszú búnak az oka.

Gondolj szíveddel és lelkeddel többet, mint
sem szépségeddel,
Ez naponként fogy és vész,
Többet tart a szív és ész.

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

61. Így kezdődik a Kalevala [sung text checked 1 time]

Mostan kedvem kerekëdik,
Elmém azon töprenkëdik,
Hogy már dalra kéne kelni,
Ideje lenne énëkelni.

Édës játom, jó barátom,
Gyermëkkori jó pajtásom,
Jer hát énëkeljünk ëgyütt,
Kettesben a nótát kezdjük.

Authorship:

Based on:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

78. Kis kece lányom [sung text checked 1 time]

Kis kece lányom fehérben vagyon,
Fehér a rózsa, kezébe vagyon.
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony,
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony.

Karsai rózsa, cidrusi mënta,
Én elmennék az új táncba,
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony,
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony.

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

79. Hej! Tulipán, tulipán... [sung text checked 1 time]

Hej! tulipán, tulipán,
Teljes szëgfű, szép virág,
Tele kertëm zsályával,
A szerelëm lángjával.

Nyisd ki rózsám kapudat,
Hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja
Az én szívem bizgatja.

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

80. Csillagoknak terëmtője... [sung text checked 1 time]

Csillagoknak terëmtője,
Vigyázz minden embërëkre,
Árvákra és özvegyëkre,
Úton járó legényëkre.

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

107. Arany ezüstért... [sung text checked 1 time]

Arany ezüstért cifra ruháért,
Lëányt el ne végy koszorújáért,
Előtted való szép járásáért:
Inkább szeresd jámborságáért.

Jóllëhët, hogy én azt nem próbáltam,
De jó barátom házánál ugyan láttam,
Az asszony dolgát ott mëgtanultam,
Urához mindenkor ily szavát hallottam:

Mondá az urának: Egyél, ha hoztál,
hogy mëgkészítsem, mondd meg mit adtál?
Üres konyhára mért házasodtál?
Egyél kënyeret, nincs ëgyéb annál.

Régi beszédben igaz közmondás.
Tanulj másoknál, hogy bút në láss!
Az igaz mondás nem embër szólás,
De a rossz asszony holtig való gyász!

Azért barátom adom tudtodra,
Köllő tanácsom ne vëssed hátra!
Körmötlen lévén në hágj nagy fára,
Hogy vissza në dülj fejed lágyára!

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

112. Egy kicsi madárka... [sung text checked 1 time]

Egy kicsi madárka
Hozzám kezde járni,
Virágos kertemben
Fészket kezde rakni.

De azt az irigyek
Eszre kezték venni,
Kicsi madár fészkét
Széjjel kezték hányni.

[ ... ]

Authorship:

Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]
Total word count: 348