by Gustaf Fröding (1860 - 1911)

Herr Lager och skön fager
Language: Swedish (Svenska) 
Skön fager, I sen, hur de blomster och blader,
Skön jungfru, de liljor så ljuvliga stå,
Och göken han galer, nöjder och glader!
"Herr Lager, herr Lager, I låten mig gå!"

De björkar de luta sig samman vid stranden,
Skön jungfru, oss lyster att lustvandra där,
[Skön]1 fager och finer, I räcken mig handen!
"Herr Lager, I gören er intet besvär!"

Ett gyldene skrin har jag ärvt af min moder,
Det skolen I äga, skön fager och fin!
"Herr Lager, herr Lager, I ären för goder,
Jag aktar ej guld eller gyldene skrin!"

Så gå, vart I vill, och så drag vart Er lyster!
"Herr Lager, herr Lager, I ären mig kär!"
Då susade skogen och göken blef tyster,
[Och]1 ljuvligen doftade [blomster]2 och bär.

Men nu stå de björkar af kvällsdagg begjutna
Och skamröd är solen som blod eller vin.
Pä ängen vid än hänga liljorna brutna,
Vid äbrädden gräter skön fager och fin.

View original text (without footnotes)
1 omitted by Sibelius.
2 Sibelius: "blommor"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 20
Word count: 155