Vier Oud-Vlaamsche Volksliederen

Song Cycle by Lodewijk Mortelmans (1868 - 1952)

Word count: 47

1. Twee coninckskinderen [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

2. Gekwetst ben ik van binnen [sung text not yet checked]

Gekwetst ben ik van binnen,
doorwond mijn hert zozeer.
Van uwer ganser minnen,
gekwetst, zo lang zo meer.
Waar ik mi wend, waar ik mi keer,
'k En kan gerusten dag noch nachte
Waar ik mi wend, waar ik mi keer,
Gij zijt alleen in mijn gedachte.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

3. Jesus en Sint Janneken [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

4. Koekoek [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship