Drie liederen

Song Cycle by Jean-Luc Bertel (b. 1955)

Word count: 147

1. Ik jeune mij daarin [sung text checked 1 time]

Ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran,
als ik een liedtje mag dichten;
ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran,
als ik het liedeke kan.

Authorship

See other settings of this text.

Spelling change used by Van Rennes: liedtje -> liedje

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. O lied [sung text checked 1 time]

O Lied! O Lied!
Gij helpt de smert
[wanneer de rampen raken]1,
gij kunt, o Lied, de [wonde]2 in 't hert,
de wonde in 't hert vermaken!
[o Lied, o Lied!]3
Gij laaft den dorst,
[gij]4 bluscht het brandend blaken,
gij kunt, o Lied, de drooge borst
en 't [wee]5 daarvan doen staken.
o Lied! o Lied,
het zwijgend nat
dat [leekt]6 nu langs [mijn]7 kaken,
gij kunt het, [en uw kunst is dat]8,
gij kunt het honing maken...
o Lied! [o Lied!]3

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Bervoets: drooge -> droge
Spelling changes used by De Vocht: smert -> smart ; de wonde in 't hert -> de wond in 't hart
Spelling changes used by De Puysseleyr: drooge -> droge, honing -> honig
Spelling changes used by Goedertier: daarvan -> dervan ; leekt -> lekt
Spelling changes used by Robberecht: o Lied ! -> oh lied ! ; honing -> honig

1 Bervoets: "wanneer rampen naken"
2 Agsteribbe, Bervoets, De Puysseleyr: "wond' "
3 omitted by Beekhuis
4 Goedertier: "en"
5 Robberecht: "leed"
6 De Puysseleyr: "loopt"; Duclos: "rolt"
7 Bervoets: "m'n"
8 Robberecht: "oh lied"

Researcher for this text: John Versmoren

3. Ne keer dat ik zong [sung text checked 1 time]

Ne keer dat ik achter de baan
kwam gegaan,
en dat ik een liedeken zong,
[daar]1 ik gong,
zoo zong het en gong het al meê
in de streke,
en zingende zong het zoo blijde
met mij!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Masséus: liedeken -> liedeke ; zong -> gong ; meê -> mee
Spelling changes used by Röntgen: zoo -> zo ; meê -> mee

1 Röntgen, Simonart: "als"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]