by Jan Hendrik Leopold (1865 - 1925)

Een stille dag
Language: Dutch (Nederlands) 
Een stille dag is om mij heen 
en in mij is het leven flauw, 
ik voel de angst des wezens nauw 
en ben in mijne vrede alleen. 

Is er in mij de aandacht niet 
van verzen en hun stil verricht 
inschikken tot dit klein gedicht 
van iets geluk en licht verdriet? 

dat gij nog eens mij waart nabij 
en ik u koel en zuiver vond 
en wel in droefenis verstond 
het verre tusschen u en mij.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 12
Word count: 76