by Anonymous / Unidentified Author

Chmiel
Language: Polish (Polski) 
Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele,
nie będzie bez cię żadne wesele!
Oj chmielu, oj nieboże
niech ci Pan Bóg dopomoże!
Chmielu nieboże!

Żebyśty chmielu na tyczki nie lazł,
nie robił byś ty z panienek niewiast.
Oj chmielu, oj nieboże
niech ci Pan Bóg dopomoże!
Chmielu nieboże!

Ale ty chmielu na tyczki włazisz
nie jedną panienkę wianeczka zbawisz.
Oj chmielu, oj nieboże
niech ci Pan Bóg dopomoże!
Chmielu nieboże!

Oj, chmielu, chmielu, szerokie liście!
Już Marysienkę oczepiliście.
Oj chmielu, oj nieboże
niech ci Pan Bóg dopomoże!
Chmielu nieboże!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2014-10-22
Line count: 20
Word count: 88