by Rudyard Kipling (1865 - 1936)
Translation by Otokar Fischer (1883 - 1938)

Cold iron
Language: English 
Gold is for the mistress -- silver for the maid --
Copper for the craftsman cunning at his trade."
"Good!" said the Baron, sitting in his hall,
"But Iron -- Cold Iron -- is master of them all."

So he made rebellion 'gainst the King his liege,
Camped before his citadel and summoned it to siege.
"Nay!" said the cannoneer on the castle wall,
"But Iron -- Cold Iron -- shall be master of you all!"

Woe for the Baron and his knights so strong,
When the cruel cannon-balls laid 'em all along;
He was taken prisoner, he was cast in thrall,
And Iron -- Cold Iron -- was master of it all!

Yet his King spake kindly (ah, how kind a Lord!)
"What if I release thee now and give thee back thy sword?"
"Nay!" said the Baron, "mock not at my fall,
For Iron -- Cold Iron -- is master of men all."

"Tears are for the craven, prayers are for the clown --
Halters for the silly neck that cannot keep a crown."
"As my loss is grievous, so my hope is small,
For Iron -- Cold Iron -- must be master of men all!"

Yet his King made answer (few such Kings there be!)
"Here is Bread and here is Wine -- sit and sup with me.
Eat and drink in Mary's Name, the whiles I do recall
How Iron -- Cold Iron -- can be master of men all!"

He took the Wine and blessed it. He blessed and brake the Bread.
With His own Hands He served Them, and presently He said:
"See! These Hands they pierced with nails, outside My city wall,
Show Iron -- Cold Iron -- to be master of men all."

"Wounds are for the desperate, blows are for the strong.
Balm and oil for weary hearts all cut and bruised with wrong.
I forgive thy treason -- I redeem thy fall --
For Iron -- Cold Iron -- must be master of men all!"

"Crowns are for the valiant -- sceptres for the bold!
Thrones and powers for mighty men who dare to take and hold!"
"Nay!" said the Baron, kneeling in his hall,
"But Iron -- Cold Iron -- is master of men all!
Iron out of Calvary is master of men all!"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2016-05-05
Line count: 37
Word count: 360

Chladné železo
Language: Czech (Čeština)  after the English 
„Stříbro je pro děvčátka — zlato pro paní —
měď, ta je pro umělce, jenž zná se v tepání.“
„Dobrá,“ řekl si baron, v své tvrzi zakopán,
„ale železo, chladné železo, všeho světa je pán.“

I přestal svého pána i krále poslouchat,
zved proti němu odboj a vytrh před jeho hrad.
„Stůj!“, zvolala naň děla tam od královských bran,
„železo, chladné železo, nad tebou je pán!“

Tu baronovi přešel i jeho rádcům smích,
když krutě mu pálila děla do řad prořídlých.
Rytíři padli a baron byl do žaláře dán
a železo, chladné železo, mu vládlo jako pán.

Král promluvil však vlídně — královská věru to řeč:
„Což kdybych ti dal milost a kdybych ti vrátil tvůj meč?“
„Ne,“ odpověděl baron, „v posměch nechci být brán,
jen železo, chladné železo, nad světem je pán.“

„Pláč leda pro zbabělce, modlitba pro šaška jest,
smyčka pro chabou šíj, jež korunu neumí nést.“
„Je menší má naděj než malá, můj úděl pošlapán,
vždyť železo, chladné železo, nad světem musí být pán.“

A král mu odvětil slovem, jakých málo zaslechl svět:
— „Zde chléb máš a zde víno — chci s tebou povečeřet.
Chci říci ti ve jméně Panny, jejíž klín byl požehnán,
jak železo, chladné železo, může být nad světem pán.“

Vzal víno, požehnal je; pak požehnav rozlomil chléb;
a předloživ jídlo i nápoj: „Byl ze železa to hřeb!
Hle, protknuty jsou ruce a provrtána je dlaň.
Hle, železo, chladné železo, všeho světa je pán.

Je bolest pro zoufalé, rány pro muže jsou,
balšám pro chorá srdce zmožená lopotou.
Buď prominuta ti zrada, tvůj hřích buď neztrestán —
Vždyť železo, chladné železo, nad světem musí být pán!

Žezlo je pro chrabrého, koruna pro smělce,
trůn patří tomu, kdo ví a kdo dokáže, co chce!“
„Ó ne“ a baron poklek, pokorou překonán,
„železo, chladné železo, všeho světa je pán,
železo s Kalvarie všeho světa je pán!“

Confirmed with KIPLING, Rudyard. Písně mužů, translated by Otokar Fischer, Zlín: Tisk, 1946. pages 72-73.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-08-09
Line count: 37
Word count: 311