by Viktor Rydberg (1828 - 1895)

Poet
Language: Norwegian (Bokmål) 
Jordisk smärta sig ändlig vet. 
Hell dig, milda förgänglighet, 
du, som gav oss ett mål, en hamn, 
du, som lärde oss dödens namn!

O, hur stjärnan från evig led 
trånfull ser till ditt rike ned, 
som hon vore av längtan tärd 
till de växlande formers värld.

Jordisk smärta är ändlig blott. 
Hell förgängelsens milda lott! 
Under eviga stjärnor dig 
prisar en dödlig på nattlig stig.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2016-09-16
Line count: 12
Word count: 65