by Herman Sätherberg (1812 - 1897)

I rosens doft, i blomsterlundens gömma
Language: Swedish (Svenska) 
I rosens doft, i blomsterlundens gömma,
Der friden bor emellan berg och dal, 
Låt oss fördrömma lifvets vår, 
Låt oss förglömma hjertats sär,
Ack, låt oss verlden glömma! 

O, fråga ej: hvad är att lycklig vara?
O, fråga ej: hvad är att vara [glad]1?  
Blott hör naturens egen röst,
Och gom dess ord uti ditt bröst,
Och sök att den förklara.  

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Vald Samling af för de flesta tillfällen lämpliga svenska Sängstycken, published 1860. Stockholm: P. A. Huldbergs Bokhandel. page 211.

1 Gustaf: "nöd"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Johannes Friedemann , "Im Rosenduft" ; composed by Gustaf Oscar, Prince of Sweden and Norway, Duke of Uppland.
  • Also set in German (Deutsch), a translation by Friedrich Wilken ; composed by Gustaf Oscar, Prince of Sweden and Norway, Duke of Uppland, Gustav Hasse, Fritz Volbach.

Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2019-12-07
Line count: 10
Word count: 61