by Gentil Theodoor Antheunis (1840 - 1907)

En over de weide
Language: Dutch (Nederlands) 
En over de weide 
Daar blonk de zon, 
Di-di-del-di-don, 
Zoo blijde! 
De vogelkens wipten in vlogen rond, 
En maakten 't aan boomen en bloemen kond. 
Zij sprongen, 
En zongen: 
"Het is gewis, 
Dat een lief kindje geboren is." 
La, la, la, la, la! 

Dan kwamen geloopen 
De schaapkens blank, 
Klink-klank-elink-klank, 
Met hoopen! 
Door 't vensterke keken ze vrank en vrij, 
En huppelden weer naar de malsche wei. 
Zij kreten 
En bleetten: 
"Het is gewis, 
Dat een lief kindjen aan 't lachen is." 
La, la, la, la, la!  

Dan kwamen ook lonken 
De biekens vroom, 
Zoom-zôme-zoom-zoom, 
En ronken!  
Zij wemelden langzaam het wiegske rond, 
En maakten 't aan vogels en schaapkens kond. 
Zij kruisten 
En ruischten: 
"Het is gewis, 
Dat een lief kindjen aan 't slapen is. 
La, la, la, la, la! 

About the headline (FAQ)

Confirmed with Gentil Theodoor Antheunis, Uit het hart! liederen en gedichten, Leiden: A. W. Sijthoff, 1875, pages 93 - 95. Appears in Huisgezin, in Wiegeliederen, no. 1.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2020-06-01
Line count: 33
Word count: 131