by Michael Dautzenberg (1828 - 1898)

Visschersliedeken
Language: Dutch (Nederlands) 
Ik heb mijn net geworpen
Al in de wilde zee;
Ik brenge vele visschen
In mijnen boot wel mee.

De visschen, die verkoop ik dan
Aan het volk der stadt;
En mettertijd verwerf ik
'nen grooten, rijken schat.

Ik ga dan niet meer varen
Of visschen in de zee;
Ik bouwe dan een hofken
En leef in rust en vree.

Dan span ik op de velden 
Mijn oud visschersnet;
En komt een vink gevlogen,
Dan heet het: opgelet!

Doch, liever dan een vogel,
Vong ik een maagdelijn;
Dan zou wel haast mijn hutje
Vol blijde vinken zijn.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-02-03
Line count: 20
Word count: 97