Lamento
Language: Dutch (Nederlands) 
Mijn teeder engel is ten grave neêrgezegen;
Mijn leven lang beween ik haar met droef gemoed ...
Hoe treurig blinkt mij thans de zon der toekomst tegen,
dewijl ik zonder liefde op aarde dwalen moet!

Ach! in haar somber graf berust voor altijd neder
mijn hert, mijn' zoetste liefde en mijn' bedukte ziel.
Op aarde geef ik nooit mijn hert noch liefde weder;
dit zwoer ik op haar graf waar ik soms nederkniel.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2021-02-03
Line count: 8
Word count: 73