by Ernst Josephson (1851 - 1906)

Nu stiger solen på himlens blå
Language: Swedish (Svenska) 
Nu stiger solen på himlens blå, 
blek dröjer där halfmånens skifva. 
När pappas ankor till dammen gå 
öfver småsten och mull, öfver blomma och strå, 
så lustigt och bredbent de klifva. 

När pappas ankor i dammen gå, 
där skinande hvita de simma, 
på hufvudet spegelbilderna stå; 
gullfjuniga följa dem ungarne små 
i en glänsande silfverstrimma.

About the headline (FAQ)

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, Stockholm: C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, 1901, page 259.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2022-05-18
Line count: 10
Word count: 55