Мајка и Нера
Language: Serbian (Српски) 
Јаша коња аџамију,
Нанесе ме на влаињу,
У влаиње три девојке,
Једну мајка тајно кара:
"Кучко Неро! где си била?" --
"Не карај ме, мила мајко!
"Ја сам била на Дунаву,
"Гледала сам младе Немце.
"Ал' што виде једно Немче,
"Да ми оће свекар бити,
"Дала би му кошуљицу,
"Да је дере за живота;
"Штоно виде друго Немче,
"Да ми оће девер бити,
"Дала би му златан јаглук,
"Да га дере за живота:
"Ал' што виде треће Немче,
"Да ми оће драги бити,
"Дала би му чарне очи,
"Да и љуби за живота."

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

This text was added to the website: 2012-03-30
Line count: 20
Word count: 92