by Erik Johan Stagnelius (1793 - 1823)

Aftonen
Language: Swedish (Svenska) 
Aftonen nalkas,
I skuggornas hägn
Dalarna svalkas
Av pärldaggens regn.
Kvällen azuren
Med gullstjärnor strör:
Hela naturen i vällust nu dör.

Fjärilen gungas
På törnros barm:
Ljuvt hon betungas,
Dess vän är så varm.
Tyst hon sig gömmer
I blommans sköt,
Slumrar och drömmer
Om allt vad han njöt.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

Text added to the website: 2020-02-04 00:00:00
Last modified: 2020-02-04 17:42:38
Line count: 15
Word count: 49