by Ambrosius Stub (1705 - 1758)

Den kedsom Vinter gik sin Gang
Language: Danish (Dansk) 
Den kedsom Vinter gik sin Gang,
Den Dag så kort, den Nat så lang
Forandrer sig
så lempelig;
Den barske Vind, den mørke Sky -- må fly;
 [Vor Kakkel-Ovn så ene står;
 Og hver Dags Kolde-Syge får;
 Den tykke Vams, den fœret Dragt
 Er alt hengt hen og reent foragt,
 Og Muffen er tillige gemt -- og glemt;]1 
Man frygter ej at Snee og Slud
Skal møde dem, som vil gå ud;
Thi lad os gå,
At skue på,
Hvor smukt Naturen sig beter -- og ler.  

Ak se, hvor pyntet Solen går
Med lange Stråler I sit Hår;
Den varme Krands
Er rette Kands
For alle Ting, som nu må gry -- på ny;
 [Det klare Himmelblå
 Er værd at kafte Øje på;]1
Se Fuglene i Flokke-Tal
I Luftens vide Sommer-Sal,
 [Der holde snart hver Øjeblik -- Musik; 
 De kappes daglig to og to
 At bygge, hvor de best kan bo;]1
Her flyver en
Jo med sin Gren;
En anden sanker Hår og Strå -- så små. 

 [Ak! se hvor tegner Marken vel
 For Bonden, hele Verdens Trel,
 Han ler, fordi
 Hans Slaveri
 Skal endes med sin Frugtbarhed -- i Fred;
 Hist går de kåde Lam i fleng,
 Og spøge i den grønne Eng.
 De knæle med en Hertens Lyst
 For Moders mælkefulde Bryst.
 De qvægner ved den søde Tår -- de får.]1
Hist vogter Hyrden Qvæg og Korn;
Et Hunde-Bjæl, en Lyd af Horn
Er alt hans Spil;
Men hører til,
Hvor smukt den Skov ham svare må -- derpå. 

Ak se, et meget yndigt Syn
På Skovens grønne Øjenbryn,
Den høje Top
Skal klædes op,
Og Våren pynter Bøgen ud -- til Brud.
 [Nå Solen brænder, som en Glød,
 Og stikker Ild i Barm og Skød,
 Da har man jo bag bvert et Blad
 Abskonsel for sin matte Rad', 
 Her smager Thee og et Glas Vin -- fra Rhin,
 Imidlertid man sår at se
 Et ret naturligt Assemblee,
 Hver Fugl har stemt
 Sit Instrument,
 De raske Dyr vil dandse net -- og let.]1  

Ak se, hvor spejle-klar og glat
Den Sø dog er i lave sat;
Det er jo som
At Sølen kom
Kun for at se sit Skilderi -- deri;
 [Den Fisk, som stak i Dynd og Skarn,
 Og slap fra Frost og Fange-Garn,
 Han får nu atter Mœd og Liv,
 Og spøger f?  i Rør og Siv;
 Se hist, hvor stolt hans Finner går, -- og flår.]1
[Nu]2 lirrer Frøen med sin Mund
Imod den søvnig Aften-Stund,
Jeg tænker på
Mit Hvile-Strå,
Og ender min Spadsere-Gang -- i Sang. 

Så er da Himmel, Jord og Vand
Opmuntret ved min Skabermand;
Jeg gik omkring
Blant tusind Ting,
Guds Forsyn spores ved enhver -- i ser. 
[Bekymret Sjel! så ser du dog,
At Alting står i Herrens Bog;
I hvor det går, så ved jeg grant,
Mit Navn står tegnet deriblant;
Gud kommer vist min Tarv ihu -- endnu,]3
Han rammer nok den rette Tijd,
Da Himlen den skal blive blijd;
Jeg tør måske
Vel få at se,
Min Vinter blive til en Vår -- i År.

J. Hartmann sets stanzas 1-2, 4, 3, 5
O. Ring sets stanzas 1-2, 4, 3, 5, 6

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Arier og andre poetiske Stykker, København: trykt hos H. J. Grå, 1771. Appears in Moralske og muntre Stykker, pages 52 - 56.

1 omitted by Hartmann, Ring.
2 Hartmann, Ring: "Snart"
3 omitted by Ring.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

 • Also set in German (Deutsch), a translation by Adolf Strodtmann (1829 - 1879) , no title [an adaptation] ; composed by Johan Peter Emilius Hartmann.

Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2019-09-12
Line count: 90
Word count: 492