Hooger als mijn oogen dragen
Language: Dutch (Nederlands) 
Hooger als mijn oogen dragen,
wijder als de winden jagen,
dieper als de diepe zee,
over al heerscht God alleen:
een, drie-een, zelfstandig Wezen,
nu, toekomstig en voordezen
is God, was God altijd, en
eeuwig zal Hij zeggen: 'k Ben.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-08-19 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:56
Line count: 8
Word count: 40