'k Heb menig uur bij u
Language: Dutch (Nederlands) 
'k Heb menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zo lief [met]1 u,
zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer [ik]2 scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zo schoon, van u
gezocht, geplukt, gelezen,
als die dien avond blonk op u,
en mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
- wie zal dit kwaad genezen? -
een uur bij mij, een uur bij u
niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, oschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was 't een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,
't en ware ik 't al verloze,
mijn hert drie dierbre beelden: u
dien avond - en - die rooze!

P. Steegmans sets lines 1-20

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Eriksson: geplukt -> gepluckt ; al was 't -> als was 't
Spelling changes used by Merckx: noch -> nog
Spelling changes used by Steegmans: zoo lang -> zolang ; zoo -> zo

1 Steegmans: "om"
2 Steegmans: "wij"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-09-19
Line count: 32
Word count: 194