Lyss till granen : Sex sånger

Song Cycle by Albert Runbäck (1894 - 1974)

Word count: 318

1. Lyss till granen vid din moders hydda! [sung text not yet checked]

           (Finskt ordspråk.)

«Var än du fjärran är, så lyss till suset
av granen skuggande din moders hydda!« ---
Du helga träd, du alltid sommarprydda,
som stiger himmelssträvande ur gruset,

jag hörde dina ord. Av hjärtat tydda,
de ryckt mig ur det vilda levnadsruset
tillbaka hit till det tysta fadershuset ---
mer tyst än förr: dess åbor äro flydda.

Här vill jag nu vid enslig härd mig sätta
och lyssna, när utur min barndomssaga
du viskar ljuva bilder i mitt minne.

Men är det vinden, som förskyller detta?
Jag hör den gamla granen endast klaga
och hör dess klagans eko i mitt sinne. 

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Gudstjänstringning [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

3. Ensamhet [sung text not yet checked]

O vor' jag det minsta bland lingonen små,
som växa i skog,
så hade jag kvist till att sitta uppå;
då hade jag nog.
Jag hade en tufva, som vore mitt fäste;
nu är jag en ärla, som söker sitt näste,
allen,
allen under himmelens blå.

O vor' jag en vass vid den ringaste ö,
förgänglig och vek,
så hade jag rot för mitt sviktande rö
i stormarnas lek.
Jag visste min hamn, om än öde är stranden;
nu är jag en våg, som förrinner i sanden,
allen,
allen i den brusande sjö.

Och vore den hårdaste klippa min vän,
med järn i sin barm,
så skulle jag bygga mitt bo uppå den
och kyssa den varm.
Åren skar hans bild i tu;
o, hur grymt mig syntes nu,
att så sönderbryta
spegelns silfveryta!

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Vaggvisa [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

5. Stilla, mitt hjerta! [sung text not yet checked]

Stilla, mitt hjerta! Snart hvilar du sött
djupt i den ensliga mullen;
ofta du yrat, men snart är du trött,
längtar till grönskande kullen;
der i de susande lindarnes frid
snart du får slumra och bida din tid.

Troget du klappat - år ifrån år -
fröjder och sorger mig delat;
vållat mitt löje och vållat min tår,
vållat min skuld, när jag felat.
Men om du bröt, du dock aldrig var kallt,
glödde och stred - och led framför allt.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Aftonklockan [sung text not yet checked]

— This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. —

Authorship

  • by Anonymous / Unidentified Author