by Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 - 1940)

Idzie na pola, idzie na bory
Language: Polish (Polski) 
Idzie na pola, idzie na bory,
  Na łąki i na sady,
Na sine wody, na śnieżne góry,
  Na miesiąc idzie blady.

Idzie w niezmierną otchłań wszechświata,
  Skąd pył dróg mlecznych prószy,
Idzie błękitna, cicha, skrzydlata —
  Muzyka mojej duszy.

About the headline (FAQ)

Confirmed with Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej(1866-1891), Kraków : G. Gebethner i Spółka and Petersburg : Br. Rymowicz, 1893. Appears in Preludja, in which it is number 1 of 2; confirmed also with Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezye. II. Wydanie trzecie (third edition), Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1901, in whcih it is number 7 of 40.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-28
Line count: 8
Word count: 39