by Mihail Eminescu (1850 - 1889)

Stelele‑n cer
Language: Romanian (Română) 
Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
    Până ce pier.

După un semn
Clătind catargele,
Tremură largele
    Vase de lemn;

Nişte cetăţi
Plutind pe marile
Şi mişcătoarele
    Pustietăţi.

Stol de cocori
Apucă-ntinsele
Şi necuprinsele
    Drumuri de nori.

Zboară ce pot
Şi-a lor întrecere,
Vecinică trecere ­
    Asta e tot...

Floare de crâng,
Astfel vieţile
Şi tinereţile
    Trec şi se stâng.

Orice noroc
Şi-ntinde-aripele
Gonit de clipele
    Stării pe loc.

Până nu mor,
Pleacă-te, îngere,
La trista-mi plângere
    Plină de-amor.

Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
    Ce ni s-a dat?

N. Bretan sets stanzas 1-2, 4-5, 8-9, 6-7

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 36
Word count: 92