by Gustaf Fröding (1860 - 1911)

Äktenskapsfrågan
Language: Swedish (Svenska) 
En plog ska vi ha, en harv ska vi ha, 
en häst ska vi ha, som kan streta och dra! 
"En täppa med bönor och kål och spenat!" 
Erk du! 
Maja du! 
Så ska vi ha't! 

En gris ska vi ha att ge skulorna till! 
Och ankor och höns kan vi ha, om vi vill! 
"Och kaffe och socker och sovel till mat!" 
Erk du! 
Maja du! 
Så ska vi ha't! 

En ko ska vi driva i bet på vår äng! 
"Och bolster av dun ska vi ha i vår säng 
och fint postelin och glaserade fat!" 
Erk du! 
Maja du! 
Så ska vi ha't! 

Men, Maja du, Maja du, var ska vi ta't? 
Jag är för fattig och du är för lat! 
Du går på roten och jag går på stat! 
Erk du! 
Maja du! 
Var ska vi ta't!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 140