by Ernst Josephson (1851 - 1906)

Vid stranden
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN
Jag ser vad du tänker vid stranden
med blicken bland böljorna sänkt.
Du glömmer att torka från handen
små pärlor de dansande stänkt.

Du suckar och mulnar i hågen
vid tanken att allting förgår.
Men vem vill för höst väl beskylla
naturen, vem tänker därpå,
när solstrålar allting förgylla
och himlen är bländande blå?

Nu ler du och rodnar, o flicka!
Se åter bland böljorna ner.
Om så du blott alltid vill blicka,
så svär jag, du åldras ej mer!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , title 1: "Rannalla", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2015-04-12
Line count: 14
Word count: 80