by Zachris Topelius (1818 - 1898)

Nu låt sorgen fara
Language: Swedish (Svenska) 
Nu låt sorgen fara, 
 Låt bekymret rymma, 
 Inga moln den klara 
 Aftonsolen skymma; 
 Kom, så låt oss svinga, 
 Nu så ha vi vingar,
Kom, låt oss i ring kring björken ta.
 Alla fåglar sjunga,
 Sjunga hi hej,
 Alla toppar gunga, 
 Gunga hej sej! 
 Kom, så låt oss svinga,
 Nu så ha vi vingar,
Kom låt oss i ring kring björken springa.
 Bort med liar, vefvar,
 Bort med suck och möda,
 Alla löjen lefva,
 Alla qval är' döda.
 Bort med sorgsna miner,
 Bort med gråt och grin, när
Aftonsolen skiner fin och klar.
 Alla skogar dansa,
 Dansa hi hej,
 Alla ängar kransa,
 Kransa hej sej.
 Bort med sorgsna miner,
 Bort med gråt och grin, när 
Aftonsolen klar på ängen skiner.

 Sorgen är en tjuf,
 Han skall i toppen hänga;
 Glädjen är så ljuf,
 Han skall i dansen svänga.
 Sörj ej morgondagen! 
 Här i gröna hagen 
Hoppet och behagen bygga bo.
 Alla dalar grönska,
 Grönska hi hej,
 Alla hjertan önska, 
 Önska hej sej.
 Sörj ej morgondagen! 
 Här i gröna hagen
Blommar hoppet friskt och le behagen.

 Kom, min vackra, trogna,
 Kom, min hjertans kära!
 Hoppets fält de mogna,
 Kom att axen skära! 
 Solen sjunker stilla;
 Kom, min vackra lilla,
Kom, åt hjertats ljufva villa le! 
 Klara stjernan brinner,
 Brinner hi hej,
 Och vårt lif försvinner,
 Svinner hej sej.
 Solen sjunker stilla;
 Kom, min vackra lilla,
Kom, att le åt hjertats ljufva villa!

About the headline (FAQ)

Confirmed with Ljungblommor af Z. Topelius, Helsingfors, G. W. Edlunds förlag, 1880, pages 145-147.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-11
Line count: 56
Word count: 230