by Catulle Mendès (1841 - 1909)
Translation by Albert Theodor Gellerstedt (1836 - 1914)

Ro, ro, ögonsten
Language: Swedish (Svenska)  after the French (Français) 
Ro, ro, ögonsten!
Omsorgers ögonlock
sluta sig aldrig dock:
Du är vår kära ögonsten.

Ro, ro, ädelsten,
kärlekens guld så rent,
Fattar dig in så lent,
Du är vår klara ädelsten.

Ro, ro, hörnesten!
Tinnar af framtidshopp
bygga vi på dig opp:
Du är vår kära hörnesten.

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Johann Winkler

This text was added to the website: 2020-09-29
Line count: 12
Word count: 47