by Walter De la Mare (1873 - 1956)
Translation © by Frans Beems

I met at eve the Prince of sleep
Language: English 
Available translation(s): DUT GER
I met at eve the Prince of sleep,
His was a still and lovely face;
He wander'd through a valley steep,
Lovely in a lonely place.

His garb was grey of lavender,
About his head a poppy wreath
Burned like dim coals,
And everywhere 
The air was sweeter for his breath.

His twilight feet no sandals wore,
His eyes shone faint in their own flame,
Fair moths that gloomed his steps before
Seemed letters of his lovely name.

His house is in the mountain ways,
A phantom house of misty walls,
Whose golden flocks at evening graze,
And witch the moon with muffled calls.

Upwelling from his shadowy springs
Sweet waters shake a trembling sound,
There flit the hoot owl's silent wings,
There hath his web the silk worm wound.

Dark in his pools clear visions lurk,
And rosy, as with morning buds,
Along his dales of broom and birk
Dreams haunt his solitary woods.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • GER German (Deutsch) (Martin Stock) , title 1: "Der Fürst des Schlafs", copyright © 2002, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) (Frans Beems) , title 1: "De prins der slaap", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Martin Stock

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 25
Word count: 155

De prins der slaap
Language: Dutch (Nederlands)  after the English 
Gisteravond trof ik de Prins der Slaap,
Rustig en lieflijk was zijn gezicht;
Hij schreed door een steil dal,
Lieflijk op een eenzame plek. 

Zijn mantel was lavendelgrijs,
Rond zijn hoofd een krans van klaprozen
Brandend als de gloed van kolenvuur,
En overal
Hing zijn zoete adem in de lucht. 

Blootsvoets schreed hij door het schemerlicht,
Zwak glom het vlammenschijnsel in zijn ogen;
Nachtvlinders, die zijn schreden verduisterden,
Beschreven zijn lieflijke naam. 

Zijn huis is hoog in de bergen,
Een schimmig huis met muren van nevel,
Welks gouden kudden 's avonds grazen
En de maan beheksen met gedempt geblaat. 

Opwellend uit beschaduwde bronnen
Borrelt zoet water met een trillend geluid;
Daar vliegt de bosuil met geluidloze vleugels,
De zijderups heeft er zijn web gesponnen. 

In de donkere poelen doemen gezichten op;
En rozig, als knoppen in de ochtend,
Over de valleien met brem en berk
Waren dromen rond door eenzame bossen.

Authorship

  • Translation from English to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Frans Beems, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

    Frans Beems.  Contact: fbeems (AT) planet (DOT) nl

    If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on

 

This text was added to the website: 2010-09-13
Line count: 25
Word count: 151