by Ture Rangström (1884 - 1947)

Solstänk
Language: Swedish (Svenska) 
En mås i skyn, 
en tärna öfver skäret - en sommarsyn! 
En sommarton, som klingar 
i tärnans lock, i måsens skri. 
En sommarsky, som flingar 
solhvit snö kring haf.

I blod från röda tången, 
i eld från rostgul laf om klippans 
ringar stiger sommarsången. 
Hör tärnans lock, hör måsens skri! 
Hör spofvens skrämda rop, 
som bär ett gällt: 
förbi, förbi - till allt, 
som klingar, svingar öfver skäret.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 14
Word count: 68