Hafvets sommar : Tio sånger = Des Meeres Sommer

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 540

1. Gryning [sung text checked 1 time]

Se natten brister! 
Morgon rister 
vinge öfver haf. 
Stick ut mot haf! 
En hamn, en graf 
blir vår

Hör, vingen susar! 
Skumhvit brusar 
dagen öfver haf! 
En hamn, en graf 
blir vår.

Blif vår, 
du dröm, som slår 
i glans af stänk 
och skum kring haf - 
blif vår, 
du lifvets dröm, 
en solröd morgon gaf!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Solstänk [sung text checked 1 time]

En mås i skyn, 
en tärna öfver skäret - en sommarsyn! 
En sommarton, som klingar 
i tärnans lock, i måsens skri. 
En sommarsky, som flingar 
solhvit snö kring haf.

I blod från röda tången, 
i eld från rostgul laf om klippans 
ringar stiger sommarsången. 
Hör tärnans lock, hör måsens skri! 
Hör spofvens skrämda rop, 
som bär ett gällt: 
förbi, förbi - till allt, 
som klingar, svingar öfver skäret.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Regnvisa [sung text checked 1 time]

Sila, sila regnets strömmar. 
Hvila, hvila hafvets drömmar. 
Hvilar drömmen i det grå - 
drömmen skall du aldrig nå.

Sofva, sofva drömmens frågor. 
Lofva, lofva hafvets vågor 
sommarsol i hafvets blå - 
solen skall du aldrig nå.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. I middagshettan [sung text checked 1 time]

Här dröms - en dröm i hvitt, 
en dröm i grönt - 
all tjärnets tysta glömska. 
Trollporsens doft 
och callans brygd 
och darrögd ängsulls blom 
står skum om nattlig brädd. 
Från lummerns däfna bädd 
en nattens helgedom 
i granars skygd 
steg upp med syner, 
trolska, drömska. 
I skärets helgedom 
bor stilla död.

Här dröms - en dröm i hvitt, 
en dröm i grönt - 
all skärets dolda drömmar. 
Vildfågelns rop och sol och vår 
och rymdens yra vind 
i dunkel tystnad slöts. 
Hvar sorg, hvar fröjd, 
som bröts af våg 
mot klippans kind, 
hvart skratt, hvar tår, 
sjönk djupt bland 
tjärnets döda drömmar. 
Ur fjärran, evigt, 
endast hafvets vaggsång.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Julidagen [sung text checked 1 time]

Solrök öfver gylne vågor! 
Vällukt bäres tunn och fin, 
skogens mjöd och ängens vin, 
öfver vågor.

Solrök öfver gyllne vågor! 
Rus och doft kring hafvets ström. 
Hjärtat bär en gyllen dröm 
öfver vågor.

Öfver gyllne vågor står 
en fjäril i det blå. 
Svinner så - 
i sommarhafvets lågor.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Efter striden [sung text checked 1 time]

Brustna, brutna, hemskt i stenen 
gjutna nätters kval och stormars fasa, 
stå i sommarvågens hvita blå 
de svarta hällarna mot hafvet.

Sargade hällars bryn resas 
i drömtyngd syn - dröm af eld 
som brann och lif som brunnit, 
dröm om lif som svunnit.... 
Sargade hällars bryn i hafvet.

Efter tusen år af vinterfrusen 
död och natt steg dagars rikedom 
för svarta hällarna i hafvet. 
Nu bär skäret vilda rosor, sommarblom...

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Solnedgång [sung text checked 1 time]

Så sjunker trollglans öfver hafvets värld 
och syner flockas emot natten. 
Se ut! Nu fälles solens gyllne svärd, 
en strimma blott af eld, 
ett skimmer öfver tysta vatten.

Sin bro af guld och blod, af drömmars ljus, 
mot hafvets drömvärld hjärtat fäster. 
Du träder ut! Känn kvällens vemodssus 
och hör den sista fågelstämman, klagande i väster.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Skymning [sung text checked 1 time]

Hafsskummets svanor glida med rullande 
dyning hän öfver vikarnas tång.
Hafsskummets svanor glida hvita, tysta med strömmen.

Somna, drömma i nattens fång. 
I vikarnas klyftor de bida morgon och gryning. 
Brista och svinna som drömmen.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. Månskensstycke [sung text checked 1 time]

Svarta skogar sofva öfver stranden. 
Tungt i fjärran hafvet bryter. 
Sälen ryter. 
Spöklikt drömma skyarna och landen. 
Långt hän mumla vilda röster. 
Djupt i öster stiger genom nattens död 
ur hafvet månen hemsk och röd.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Natt  [sung text checked 1 time]

Öfver djupens evigtgröna skogar styra vi. 
I hafvets skogar sofva de, de döde.

Mot djupens evigtgröna skogar styra vi. 
Där - en gång - sofva vi.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]