by Ture Rangström (1884 - 1947)

I middagshettan
Language: Swedish (Svenska) 
Här dröms - en dröm i hvitt, 
en dröm i grönt - 
all tjärnets tysta glömska. 
Trollporsens doft 
och callans brygd 
och darrögd ängsulls blom 
står skum om nattlig brädd. 
Från lummerns däfna bädd 
en nattens helgedom 
i granars skygd 
steg upp med syner, 
trolska, drömska. 
I skärets helgedom 
bor stilla död.

Här dröms - en dröm i hvitt, 
en dröm i grönt - 
all skärets dolda drömmar. 
Vildfågelns rop och sol och vår 
och rymdens yra vind 
i dunkel tystnad slöts. 
Hvar sorg, hvar fröjd, 
som bröts af våg 
mot klippans kind, 
hvart skratt, hvar tår, 
sjönk djupt bland 
tjärnets döda drömmar. 
Ur fjärran, evigt, 
endast hafvets vaggsång.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 28
Word count: 109