by Ture Rangström (1884 - 1947)

Julidagen
Language: Swedish (Svenska) 
Solrök öfver gylne vågor! 
Vällukt bäres tunn och fin, 
skogens mjöd och ängens vin, 
öfver vågor.

Solrök öfver gyllne vågor! 
Rus och doft kring hafvets ström. 
Hjärtat bär en gyllen dröm 
öfver vågor.

Öfver gyllne vågor står 
en fjäril i det blå. 
Svinner så - 
i sommarhafvets lågor.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2018-11-20
Line count: 12
Word count: 48