by Edith Irene Södergran (1892 - 1923)

Förvandling
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FRE
Vad sällhet i vinden... 
Oändlighetens kyssar... 
Hur har mitt liv förvandlat sig och blivit stilla, 
bedrägligt stilla... 
Lyckliga sagoprinsessa, 
ditt hjärta stormar hårdare än oceanens. 
Bär man förgäves ett sådant hjärta i sitt bröst? 
Tid, lyssna till min sång! 
Sjunga i helvetet så de fördömnda, 
svarar dem himmelens eko iblad. 
Nej, mitt hjärta, du går genom elden! 
Skrämmer ej ödet min gudagestalt? 
Lyda ej lyckans små genier en vink av min hand? 
Kommer ej framtiden, om jag den kallar?

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Métamorphose", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2013-11-09
Line count: 14
Word count: 79